Zapisy do przedszkola Montessori

1. Wypełnij formularz

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie.

 


Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Montessori


na rok szkolny:Dane o sytuacji rodzinnej dziecka:


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane osobowe zebrane są do celów pedagogiczno - administracyjnych, oraz do uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami (opiekunami) w sytuacjach szczególnych (np. choroba dziecka)


 

2. Czekaj na e-maila potwierdzającego

 

3. Spotkanie w przedszkolu i rozmowa z dyrektorem placówki