mobile-img
ROZWÓJ
Zajęcia dodatkowe

Język angielski
w Bambini

W naszym przedszkolu oferujemy możliwość uczestnictwa w dodatkowych, popołudniowych zajęciach z języka angielskiego, w trakcie których rozbudowujemy komunikację, a także poznajemy wiele nowych wyrażeń i zwrotów, które wykraczają ponad standardowy program nauczania języka dla przedszkolaków. Wykorzystujemy multimedialne gry i pomoce dydaktyczne, które pobudzają dzieci do większej aktywności w trakcie zajęć, a także wspierają naukę czytania w obcym języku. Dodatkowe lekcje odbywają się w małych grupach, w specjalnie zaaranżowanej sali językowej, wyposażonej w wiele ciekawych materiałów wspierających proces poznawania języka angielskiego.

Na co zwracamy szczególną uwagę?

Rozwijamy indywidualne umiejętności i predyspozycje dzieci.

Wykorzystujemy treści i techniki nauczania dopasowane do poziomu poznawczego dzieci.

Podchodzimy do nauczania w sposób multisensoryczny – rozwijamy oraz stymulujemy wszystkie zmysły np. w trakcie gier i zabaw.

Poznajemy kulturę krajów anglojęzycznych w trakcie realizacji ciekawych projektów oraz podczas obchodów świąt oraz ważnych wydarzeń.

Doskonalimy od najmłodszych lat sprawności rozumienia tak, aby następnym naturalnym etapem była umiejętność mówienia.

Tańce

Zajęcia taneczne dla dzieci to przede wszystkim wspaniała zabawa ruchowa podczas, której dzieci uczą się różnych stylów tanecznych m. in. tańca nowoczesnego, towarzyskiego oraz baletu. Zajęcia wzbogacone są o zabawy, wpływające na równowagę, postawę sylwetki, wzmocnienie ciała. Zajęcia te rozwijają także: koordynację ruchową, pamięć wzrokową i mięśniową, poczucie rytmu i wrażliwość muzyczną. Taniec to również niezwykle kreatywne hobby. Kiedy dziecko wymyśla własny układ ruchów trenuje swoją wyobraźnię i zdolność abstrakcyjnego myślenia.

Rytmika

Zajęcia z rytmiki rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują kulturę muzyczną oraz słuch dziecka. Podczas tych zajęć dzieci wykonują różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno- ruchowe, które wspierają rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny dziecka. Podczas rytmiki dzieci uczą się układów tanecznych, śpiewają piosenki o różnorodnej tematyce, grają na prostych instrumentach perkusyjnych tzw. instrumentarium Orffa, w skład, którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne. Dzieci dobrze się bawiąc przygotowują się do występów z okazji świąt i uroczystości przedszkolnych.

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe w Bambini organizowane są w oparciu o ćwiczenia gimnastyczne, elementy lekkoatletyki oraz gry zespołowe dostosowane do wieku, rozwoju fizycznego i temperamentu dzieci.

Zajęcia uwzględniają elementy integracji sensorycznej, procesów kinezjologii edukacyjnej oraz ważne dla dzieci w tym wieku zabawy kształtujące właściwą postawę ciała.
Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób, z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych, tradycyjnych i nowoczesnych przyrządów sportowych.

Zajęcia prowadzi doświadczony nauczyciel wychowania fizycznego.

Logopedia

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez nauczyciela, który posiada doświadczenie prowadzenia ćwiczeń logopedycznych z małymi dziećmi.
Zajęcia polegają na kształtowaniu prawidłowej wymowy dziecka, dbaniu o jej właściwy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym. Zajęcia obejmują również doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych oraz rozwijają zasób słownictwa. Do końca września odbywa się diagnoza dzieci na zajęcia logopedyczne.

Zajęcia prowadzone są w 4 osobowych grupach.

Szachy

Szachy to wspaniała gra i dyscyplina sportowa a zarazem najpopularniejsza gra na świecie. Wywiera pozytywny wpływ na dzieci ucząc je przewidywania, logicznego myślenia, sportowego współzawodnictwa, cierpliwości jednocześnie trenując pamięć. Szachy wyrabiają u dzieci również umiejętność panowania nad sobą oraz uczą poczucia odpowiedzialności za własne decyzje i odwagę. Podczas zajęć dzieci grają w parach lub zespołowo. Dzieci z naszego przedszkola debiutują również w Turniejach Szachowych, odnosząc sukcesy.

Dzieci wychowane w satysfakcji ducha często siadają obok kwiatów, by je podziwiać, lecz natychmiast wstają, by zabrać się do działania, ponieważ tylko działając mogą sprawić, że rozkwitną kiełki pełne piękna i ich własnej małej osobowości.

Maria Montessori, 2014, Odkrycie dziecka.