mobile-img
Artykuł
Świat sensoryki

Sensoryczne doznania i doświadczenia są kluczowym elementem w rozwoju dziecka. Maria Montessori uważała, że to właśnie w zmysłach rodzi się odbiór i rozumienie świata. Dzieci poznają świat poprzez doświadczanie i badanie tego, co je otacza. Poprzez zmysły zbierają niezbędne informacje oraz stymulują swój rozwój. Materiały Montessori stworzyła konkretne materiały do rozwoju każdego ze zmysłów:

  • Wzroku
  • Dotyku
  • Smaku
  • Zapachu
  • Słuchu

Praca na materiale Montessori z działu sensoryki: cylindry (spostrzeganie różnic w zakresie jednego wymiaru lub dwóch wymiarów jednocześnie, wielkości (średnica) koła – podstawy cylindra (grubość) lub/i jego wysokość czy też głębokość i szerokość otworu w drewnianym bloku na cylindry).

„Warto pamiętać o tym, że Materiał Montessori z działu sensoryki jest przede wszystkim przygotowaniem do działań matematycznych, który tak naprawdę jest nieświadomym dla dziecka wstępem do matematyki”.

Praca na materiale Montessori z działu sensoryki: brązowe schody (spostrzeganie różnic w zakresie dwóch wymiarów: szerokość i wysokość).

Co kształtuje dziecko podczas pracy z materiałem sensorycznym?

  • Pomoce sensoryczne umożliwiają klasyfikacje i kategoryzację wrażeń, informacji sensorycznych w otoczeniu dziecka.
  • Pomagają sortować informacje i umieszczać je w kontekście, w rzeczywistości. Identyfikują relacje między rzeczami (np. coś jest małe, coś mniejsze i najmniejsze).
  • Dziecko uczy się wyszukiwania i dostrzegania drobnych różnic oraz dokonywania rozróżnień.
  • Dziecko uczy się łączenia sensorycznych doświadczeń z językiem, czy też z nazwami (np., podaj mi czerwony, połóż sześcian obok żółtego cylindra itp.)
  • Dokładność i precyzja, krytyczne myślenie i analizowanie, przygotowanie do matematyki w dalszym rozwoju edukacyjnym.

Praca na materiale Montessori z działu sensoryki: dwupoziomowy sześcian (sensoryczne wprowadzenie do matematyki. Wzór skróconego mnożenia na sześcian sumy (a+b)³).

Maria Montessori powtarzała, że „w intelekcie nie ma nic, co nie zaistniało wcześniej w zmysłach”.
Dzieci potrzebują uczty dla umysłów, sensorycznych doświadczeń, które karmią umysły- dlatego zachęcamy dzieci do pracy z materiałem z edukacji sensorycznej.


Autorka
Sabina Pawlenko
Nauczyciel Montessori