Przedszkole

„Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.”

Maria Montessori, Domy Dziecięce

Bambini Polsko- Angielskie Przedszkola Montessori

zapraszają wszystkie dzieci od 2 do 5 roku życia,

od godziny 7.00 do 18.00.

 

Szanowni Rodzice

W 2002 roku założyłam Bambini Polsko- Angielskie Niepubliczne Przedszkole Montessori.

Przedszkole stworzyłam z miłości do dzieci, którym poświęcam większość mojego życia. Całe moje doświadczenie, które wykorzystałam do zorganizowania przedszkola, oparte zostało na wnikliwej obserwacji dzieci, bezpośredniej pracy z najmłodszymi, jak również na analizie niesamowitej ich aktywności i chęci poznawania całego Wszechświata.

 

Małe dziecko doświadcza, a suma tych doświadczeń sprawia, że dzieci spontanicznie przyswajają wiedzę.

 

Niepubliczne Przedszkole Bambini to miejsce, w którym dzieci nie dostają gotowych rozwiązań, ale uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia. Aby zapewnić dzieciom optymalne warunki do działania i doświadczania wszystkie sale w Niepublicznym Przedszkolu Bambini wyposażone są w oryginalne materiały, zwane materiałem rozwojowym Marii Montessori.

Każdy nauczyciel, wychowawca w przedszkolu Bambini pracuje pod okiem nauczyciela metodycznego Montessori. Równolegle do nauczycieli –wychowawców, pracują nauczyciele języka angielskiego, a ich praca wpisana została w codzienność i aktywność dzieci. Nauczyciele redagują miesięczne plany pracy w oparciu o program „Dziecko w swoim żywiole" oraz "Ku dziecku" wyd. Nowa Era (Podst. Prog. Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozp. MEN z dnia 15 stycznia 2009). Opracowują również plany pracy dzieci z materiałem Montessori. Rodzice otrzymują karty postępów dziecka i wytyczne do dalszej współpracy.

 

Zajęcia programowe realizujemy metodą projektów „…nie dając więcej oczom i uszom niż rękom…, wykorzystujemy również wiele innych metod aktywizujących pracę dziecka. Wszystkie osoby mające kontakt z naszymi przedszkolaczkami to wspaniali pedagodzy, dla których pasją jest codzienna praca i dążenie do doskonałości w kontaktach z najmłodszymi.

Prywatne Przedszkole Bambini tworzą nauczyciele- aktorzy najwyższej klasy, ponieważ przed sobą mają najbardziej wymagającą widownię na całej kuli ziemskiej.

 

Adaptacja budynków przedszkolnych przepięknie wpisuje się w klimat „serca dzielnicy” STAREGO SOŁACZA przy ulicy Mazowieckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie parków.

 

Wszystkie posiłki gotujemy na miejscu, w przedszkolnej kuchni z uwzględnieniem diet eliminacyjnych i bezglutenowych. Respektujemy diety dzieci i życzenia Rodziców, dotyczące codziennego jadłospisu.

 

Wybierając Niepubliczne Przedszkole Bambini, szybko utwierdzicie się Państwo w przekonaniu, iż jest to odpowiednie miejsca dla swojego dziecka, miejsce, w którym atmosfera sprawia, że dzieci są przede wszystkim szczęśliwe.

Pamiętajmy jednakże, że Czas jest nieskończenie długi, a każdy dzień jest naczyniem, do którego można bardzo dużo nalać, jeśli naprawdę chce się je wypełnić."

 

Serdecznie zapraszam

Małgorzata Stankiewicz-Klimka

Dyrektor

 

 

W grudniu 2013 roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeprowadziło ewaluację zewnętrzną w naszym przedszkolu.

Niepubliczne Przedszkole Bambini otrzymało najwyższe oceny - jako najlepsze przedszkole !

 

Prywatne Przedszkole Bambini otrzymało w dwóch obszarach ocenę A, oznaczającą najwyższy stopień wypełniania wymagania. Oznacza to, że podstawę programową oraz wspieranie rozwoju i edukacji dzieci realizujemy na najwyższym poziomie na terenie całej Polski na tle wszystkich placówek, w których przeprowadzona była ewaluacja, biorąc pod uwagę przedszkola niepubliczne i publiczne.

W obszarze dotyczącym respektowania norm społecznych Bambini Prywatne Przedszkole otrzymała ocenę B, oznaczającą bardzo wysoki stopień spełniania wymagania przez przedszkole.

Analizując wyniki innych przedszkoli i szkół publicznych, jak i niepublicznych, jesteśmy najlepiej ocenioną placówką w kraju.

 

Raport z ewaluacji zewnętrznej opublikowany jest na stronie: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000896994130.pdf

Zapraszam do zapoznania się z raportem.

 

Prywatne Przedszkole Bambini  w 2006 roku zostało również laureatem konkursu „Najlepsze Wielkopolskie Przedszkole”.