mobile-img
Bambini - przedszkole z językiem angielskim

Język angielski w przedszkolu

W Bambini staramy się w sposób zorganizowany i usystematyzowany wspierać naturalny proces nauczania języka obcego. Dzieci we wszystkich grupach wiekowych mają codzienny kontakt z językiem, można więc śmiało powiedzieć, iż funkcjonujemy tak jak przedszkole angielsko-polskie.

Dla wielu rodziców, którzy decydują się posłać swoje pociechy do przedszkola, ważne jest, aby było to przedszkole z angielskim. Poznań jest miastem, które ma w swojej ofercie ogromną liczbę zajęć, jednakże tylko u nas po opanowaniu danego materiału językowego, dzieci mają szansę pracować indywidualnie na pomocach przygotowanych w myśl metody Marii Montessori, aby utrwalić i zapamiętać określone treści.

Nasi nauczyciele, absolwenci filologii angielskiej starają się na co dzień udowadniać, iż język angielski dla dzieci wcale nie musi być językiem obcym. Staramy się, tak jak przedszkole anglojęzyczne rozwijać kompetencje komunikacyjne, w związku z tym opracowaliśmy program, który ułatwia nam wspomaganie rozwoju tych umiejętności.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o kursy językowe czołowych brytyjskich wydawnictw tj. Macmillan, Oxford University Press, Pearson, Express Publishing, Cambridge University Press.

Lektorzy języka angielskiego codziennie zapraszają dzieci na wspaniałą podróż po świecie języka angielskiego z bohaterami znanych dzieciom bajek. Podczas zajęć dzieci bawią się, śpiewają, słuchają ciekawych historyjek, grają, tańczą oraz pracują na specjalnie przygotowanych pomocach dydaktycznych.

Nauczyciele angliści, pracujący równolegle z wychowawcami grupy, przygotowani są również do pracy z materiałem Montessori i są do dyspozycji dzieci przez cały dzień.

Nasze motto pracy z dziećmi: „Involve me and I will learn”, czyli „Zaangażuj mnie, a nauczę się” idealnie odzwierciedla nasze cele- poprzez zaangażowanie dzieci na zajęciach różnymi metodami i pomocami, uzyskujemy radość i chęć poznawania przez nich nowych treści językowych, co prowadzi do lepszego zapamiętywania materiału i satysfakcji z odkrywania „bajkowego angielskiego świata”.

Bambini- przedszkole z angielskim wyposaża dzieci w ogromny zasób słów z języka angielskiego, dzięki temu nasze dzieci znakomicie radzą sobie w szkołach na zajęciach z języka obcego.