O Montessori

Bambini - Szkoła Montessori Poznań Bambini - Metoda Montessori Poznań Bambini - Przedszkole Montessori Poznań

Aby przedszkole spełniało swoje zadanie, musi być przedłużeniem środowiska rodzinnego

Maria Montessori

Metoda Montessori w Bambini:

 

Metoda Marii Montessori jest wiodący stylem pracy w naszym przedszkolu.

Bambini to pierwsze przedszkole Montessori w Poznaniu, które pracuje zgodnie z zasadami Montessori i w myśl jej filozofii wychowania.

 

Wszystkie nasze sale zostały wyposażone w oryginalne i rozwojowe materiały Montessori. Pozostają one ułożone na regałach zgodnie z linią materiału, czyli od ćwiczeń praktycznego dnia (w tym również materiały do lekcji ciszy i milczenia), poprzez materiał sensoryczny do rozwoju zmysłów, matematykę, mowę, aż po materiał z edukacji kosmicznej, służący do zdobywania wiedzy z zoologii, botaniki, geografii i wiedzy o Wszechświecie.

 

W każdej sali, tak jak zakłada metoda Montessori, materiał rozwojowy znajduje się tylko w jednym egzemplarzu. Z tego względu dzieci oprócz wiedzy wynikającej z pracy z konkretnym materiałem, nabywają również umiejętności społecznych. Uczą się cierpliwego czekania, ustępowania i negocjowania.

 

Charakterystyczna dla pomocy rozwojowych Montessori jest zasada kontroli błędów. Dziecko samodzielnie może sprawdzić, czy poprawnie wykonało zadanie. Samodzielne wykrycie i naprawa błędów przez dziecko prowadzi do budowania poczucie własnej wartości, dokładności i działania, a radość z poprawnie wykonanego zadania, satysfakcja z samodzielnie odkrytego, naprawionego błędu stanowi największą nagrodę dla dziecka.

 

Nasze przedszkole Montessori, to przedszkole w którym dzieci mogą wyrażać swoje wewnętrzne potrzeby zgodnie z głównym założeniem Montessori: „Pomóż mi samemu to zrobić”, dlatego szkoła Montessori jest główną filozofią i metodą pracy w naszym przedszkolu.

 

Każdego dnia dzieci pracują z materiałem Montessori, zgodnie z zasadami tej metody: samodzielnie go wybierają, pracują z nim w dowolnym miejscu, na dywaniku lub przy stoliku oraz tak długo, jak tego potrzebują.

Nieodłącznym elementem pracy każdego nauczyciela jest również codzienna, wnikliwa obserwacja dziecka dokumentowana w kartach obserwacji, jakie zakłada metoda Montessori.

 

Metoda Montessori pozwala na rozpoznawanie potrzeb dziecka, obserwowanie dziecka oraz wspieranie i pomoc dziecku w jego  indywidualnym rozwoju.

Nasze dzieci zdobywają wiedzę poprzez działanie, doświadczenie, eksperymentowanie w myśl zasady Czego nie ma w zmysłach, tego nie ma w umyśle”.

Jak mówiła Maria Montessori: Nikt nie może rosnąć za dziecko, dziecko jest własnym budowniczym”.

 

 

Opis metody