O Montessori

Maria Montessori stworzyła system wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, nazwany później metodą Montessori.