mobile-img
Artykuł
Let’s play, learn and grow together!

Wiek przedszkolny to okres ważnych przemian rozwojowych we wszystkich sferach, czas kształtowania się osobowości i nabywania nowych umiejętności oraz doskonały moment na rozpoczęcie nauki języka obcego.

Ważnym celem dla mnie, jako nauczyciela jest wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego i przygotowanie ich do porozumiewania się w tym języku.

Zajęcia językowe prowadzone w naszym przedszkolu odbywają się przede wszystkim w formie zabawy i włączone są w różne działania wychowania przedszkolnego. Częsty kontakt z językiem obcym, zwłaszcza przez zabawę sprawia, że jest on przyswajany w sposób naturalny i szybki.

Codzienny blok językowy zapewnia dzieciom ciągły kontakt z językiem, stopniowo rozwijając ich kompetencje językowe. To właśnie zabawa, która jest najatrakcyjniejszą formą nauki dla przedszkolaków, stanowi podstawę naszych zajęć.

Każde spotkanie z językiem jest dla dzieci nową przygodą wypełnioną piosenkami, grami, ruchem, zagadkami. W sposób wielozmysłowy poznają otaczający świat, jednocześnie przyswajają nowe słówka, proste wyrażenia, a z biegiem czasu całe struktury w języku angielskim.

W swojej pracy planuję realizację programu tak, by zakres treści stopniowo się rozszerzał i częściowo powtarzał, zataczając coraz szersze kręgi, na coraz wyższym poziomie. Dodając nowe elementy, związane tematycznie ze sferą już znaną, stale rozszerzamy treści nauczania a tym samym zdolności komunikacyjne dziecka.

Jakie metody stosujemy w naszym przedszkolu?

Zajęcia z języka angielskiego oparte są na metodach najlepiej przystosowanych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, uwzględniających ich cechy rozwojowe. Materiały ściśle korespondują z aktualnymi zainteresowaniami przedszkolaków, więc ich tematyka dotyczy zagadnień bliskich dzieciom takich jak rodzina, zwierzęta, zabawki, kolory itp.

W naszym przedszkolu w codziennej pracy stosujemy przede wszystkim metodę komunikacyjną ukierunkowaną na kształtowanie od najmłodszych lat sprawności językowych, przede wszystkim słuchania i mówienia. Dzieci uczą się komunikacji w języku angielskim: rozumienia poleceń nauczyciela, witania i żegnania się, wyrażania próśb i zwracania się w formie grzecznościowej w rozmaitych sytuacjach.

Przedszkolaki uczą się poprzez formę gier i zabaw, starsze dzieci odgrywają scenki i ćwiczą przykładowe dialogi w parach i grupie.

Z kolei metoda Total Physical Response (TPR), to metoda reagowania całym ciałem. Bazuje ona na rozumieniu i wykonywaniu poleceń. Podstawą tej metody są polecenia wydawane przez nauczyciela w języku angielskim oraz ruch dzieci będący odpowiedzią na te polecenia.  Aby dzieci dobrze zrozumiały wydawane przez nauczyciela polecenia, nauczyciel na początku sam pokazuje ruchem swojego ciała dane znaczenie zwrotu. Na przykład mówiąc – Touch your ears, dotykam swoich uszu. W efekcie dzieci uczą się poprzez działanie i bez problemu rozumieją mnie. W ramach tej metody często bawimy się w zabawę SIMON SAYS…, podczas której dzieci żywo reagują na moje polecenia.

Poza tym świetnie sprawdza się tzw. Songs and Stories Teaching Method, dzięki której dzieci przyswajają nowy materiał przez rytmiczne i łatwe do zapamiętania piosenki. Słownictwo i zwroty z danego działu przedstawione są również w wielu ciekawych i absorbujących dzieci historyjkach.

Jak wyglądają nasze zajęcia?

Na zajęciach z języka angielskiego dzieci uczą się w oparciu o ciekawe kursy dedykowane przedszkolakom. Towarzyszy im zwykle ukochany bohater w postaci pacynki, który zachęca je do nauki.

W ramach zajęć z języka angielskiego wykorzystuję różnorodne pomoce dydaktyczne tak, by nauka nie przestawała być zabawą, kojarzyła się z przyjemnością i przygodą.

Do prezentacji słownictwa używam karty obrazkowe (flashcards), do karty przygotowuję etykietę z podpisem, aby równocześnie rozwijać u dzieci umiejętność czytania globalnego wyrazów. Story cards angażują dzieci w odsłuchy ciekawych historyjek.

Poza tym na zajęciach bardzo dużo śpiewamy a piosenki są wsparte inscenizacją ruchową. Jest to jedna z ulubionych aktywności przedszkolaków, która pozwala utrwalać materiał leksykalny.

Nasze zajęcia zawsze mają swój rytm, ponieważ lekcja powinna mieć jasny dla dzieci przebieg i zawierać stałe elementy.

Zajęcia rozpoczynamy powitaniem (hello routine), w części wstępnej zajęć sprawdzamy pogodę, dni tygodnia, w grupach starszych miesiące i pory roku.

Następnym etapem jest wprowadzenie nowego materiału-prezentacja. Wykorzystujemy wówczas wspomniane wcześniej karty obrazkowe (flashcards), śpiewamy piosenki. Nowe wyrażenia i słownictwo wprowadzam podczas zabaw ruchowych, słuchania bajek, czy zajęć plastycznych. Pamiętając, że aktywności muszą być zróżnicowane i dostosowane do możliwości przedszkolaków, tak, aby przez cały czas nauki utrzymać wysoki poziom skupienia i zaangażowania dziecka. Obecność maskotki na zajęciach ośmiela dzieci, buduje pozytywną atmosferę, zachęca dzieci do współpracy.

Zajęcia kończą się zwykle ulubioną przez dzieci zabawą.

Codzienne obcowanie z językiem w naszym przedszkolu pozwala utrwalać treści na bieżąco, jest to bardzo istotny element w procesie nauki. Utrwalamy materiał, cyklicznie powracając do treści występujących na wcześniejszych etapach nauki, dzięki temu dzieci przekonują się jak wiele już się nauczyły i motywują się do dalszego działania.

Pamiętajmy, że dzieci mają dużą potrzebę ruchu i nie potrafią się skupiać na dłuższe okresy czasu.

Zadania, które w trakcie zajęć wykonują, powinny mieć zmienny charakter. Te, które są statyczne, jak np. rysowanie czy łączenie elementów, staram przeplatać się z tymi wymagającymi aktywności ruchowej (TPR).

Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci z Bambini na zajęcia z języka angielskiego.


Autorka
Natalia Grodzka
Nauczyciel języka angielskiego, zastępca dyrektora