mobile-img
Artykuł
Jestem wolny, bo jestem samodzielny! O kluczowej roli samodzielnych działań w życiu dziecka

Zdaniem Marii Montessori, dzieci dążą do samodzielności. To właśnie ona daje im tak ważne na ich etapie rozwojowym poczucie sprawstwa. Dążąc do samodzielności, a co za tym idzie – do uzyskania aprobaty i pochwały od ważnych dla nich osób, dzieci starają się, często nawet za wszelką cenę, być jak najbardziej niezależne w momencie wykonywania poszczególnych czynności.

W Przedszkolu Bambini dużą wagę przykładamy do kształtowania u dzieci poczucia bezpieczeństwa tak, by zapewnić im swobodę rozwoju zgodnie z własnym rytmem. Warunki te umożliwiają dzieciom podejmowanie samodzielnych działań względem siebie oraz innych dzieci. Realizujemy tym samym jedno z najważniejszych założeń pedagogiki Marii Montessori, mówiące: „Pozwól mi zrobić to samemu”.

Symbolem naszego przedszkola jest montessoriański ślimak, który wyraża indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka: raz szybsze, raz wolniejsze – własne. Każde dziecko mając wystarczającą ilość czasu na wykonanie czynności, wzmacnia w sobie poczucie swojego potencjału oraz wiary we własne siły. Jeśli widzimy, że Dziecko nie potrzebuje pomocy – pozwalamy mu wykonać całą czynność samodzielnie, zachęcając do jej realizacji do końca.

Podczas przebywania Dzieci w przedszkolu, napotykają one niezliczoną ilość sytuacji umożliwiających im samodzielne działanie.

Oto kilka z nich:

  • Praca z materiałami Montessori, która polega na samodzielnym wyborze oraz obcowaniu Dziecka z danym zadaniem;
  • Czynności samoobsługowe, czyli samodzielne mycie rąk oraz korzystanie z toalety; nauczyciel w tym czasie jest zawsze do dyspozycji Dziecka, gdy potrzebuje ono pomocy;
  • Dbanie o porządek w sali oraz na swoim miejscu pracy, czyli zachęcanie do odkładania zabawek oraz materiałów Montessori na swoje miejsce, a także pozostawianie porządku po pracy przy stoliczku lub po posiłku;
  • Pomoc przy nakrywaniu do stolików przed posiłkami przejawiająca się m.in. we wspólnym rozkładaniu serwetek oraz sztućców;
  • Samodzielny wybór zabawy oraz realizacja swoich zamierzeń, czyli sięganie po wybrane książeczki, kartki, kredki, układanki;
  • Zachęcanie dzieci do pomocy podczas przedszkolnych aktywności, np. pomoc koledze lub koleżance w zbudowaniu zamku z klocków oraz pomoc nauczycielowi w organizacji zajęć.

Bardzo ważnym aspektem jest, aby dziecko, podczas samodzielnego wykonywania wielu czynności, nie zapomniało o tym, co najważniejsze – o zabawie. Wykorzystując naturalne zainteresowanie dziecka zajęciami w domu czy w przedszkolu, zachęcajmy je do zabawy w nakrywanie do stolika czy w mycie zabawkowych sztućców i talerzyków. Dzięki temu dzieciom będzie łatwiej przenieść zdobyte wcześniej umiejętności podczas zabawy na operowanie prawdziwymi narzędziami lub rzeczami w przyszłości.

Zabawa w samodzielność to świetny sposób na wszechstronny rozwój dziecka! 😊


Autorka
Karolina Piątek
Nauczyciel Montessori