Artykuł
Wszystkie Kolory Świata – realizacja projektu

Autorka
Sylwia Tarkowska
Nauczyciel Montessori