Artykuł
Wszystkie Kolory Świata- Kiermasz

Autorka
Sylwia Tarkowska
Nauczyciel Montessori